Hizmetlerimiz

icons4

Çocuk ve Ergen Psikolojisi

icons1

Evlilik ve Çift Terapisi

icons2

Yetişkin, Çift ve Aile Terapisi

icons3

Online Terapi

icons5

Yetenek Haritası ve Akademisi

icons6

Çocuk Tanıma Programı

Ekibimiz

Bünyesinde akademik danışman, klinik psikolog, psikolog, psikolojik danışman, özel eğitim uzmanı ve fizyoterapist bulundurmakta ve danışanın başvuru nedenine bağlı olarak uygun uzman ya da uzmanlara yönlendirerek uzmanlar arası koordinasyon ve iş birliği şeklinde bir çalışma prensibi oluşturulmuştur

MEHMET ALİ AKIN

UZMAN PSİKOLOG

MEHMET ALİ AKIN

UZMAN PSİKOLOG

İlk, orta ve öğrenimini Adana da tamamladı.

Ankara Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı rehberlik ev araştırma merkezlerinde uzun süre psikologluk ve idarecilik yaptı. Bu sürelerde alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde birçok eğitimin planlanmasında koordinatör olarak görev yaptı, eğitimler aldı ve eğitimler verdi.

“Gençlerde Uyuşturucu ve Uyuşturucu ile Mücadele Meclis Araştırma Komisyonu” adına İstanbul ilinde görev yaptı.

Mesleki deneyim ve birikimini 2016 yılında açmış olduğu Q Psikoloji’de oluşturduğu ekiple sürdürmeye başladı.

Halen Q psikolojide klinik çalışmaların yanı sıra işyerleri ve okullarda değişik gruplara mesleki seminerler düzenlemektedir.

“Dil ve Konuşma Bozuklukları/Artikülasyon Bozukluğu” ve “Dil ve Konuşma Bozuklukları/Kekemelik” olmak üzere 2 ayrı kitabı bulunmaktadır.  

 

Aldığı Eğitimler:

BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi)

Şema ve Mod Terapisi Eğitimi

Travma Sonrası Stres Bozuklukları

Kriz ve Kriz Durumlarına Müdahale Eğitimi

Psikososyal Yaşam Becerileri Müdahale Programı

Madde Bağımlılığı Müdahale Programı

Transaksiyonel Analiz Eğitimi

Aile ve Çiftlerde Çatışma ve Çatışma Çözüm Eğitimi

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk

Problem Odaklı Grup Çalışması Eğitimi

Çocuk, Ergen ve Yetişkinlerde Dil ve Konuşma Bozuklukları

Aldığı Testler:

Tüm Çocuk Gelişim Testleri ve Eğitimi

Luisa Duss Psikoanalitik Öykü Testi

CAT (Çocuklarda Tematik Algı Testi)

Bender Gestalt.

DR. ÖGR. ÜY. OKTAY AYDIN

PSİKOLOJİK DANIŞMAN

DR.ÖGR.ÜY. OKTAY AYDIN

PSİKOLOJİK DANIŞMAN

Dr. Öğrt. Üyesi Oktay Aydın 1990 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını 1993 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında, doktorasını da 1999 yılında aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Eğitim Bilimleri alanında tamamladı.

Aydın, 1991 yılından beri Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nde görev yapmaktadır. Görev yaptığı bu sürede, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çeşitli dersler vermiş, çok sayıda eğitim projesinde görev almış, tez danışmanlığı yapmış ve çeşitli konularda seminerler vermiştir.

Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın’ın konu alanı ile ilgili yayınlanmış çok sayıda kitap bölümü, bilimsel makale, gazete ve dergi yazıları, ayrıca çeşitli ulusal tv kanallarında röportajları bulunmaktadır. Vatan Gazetesi’nde “Çocuk Aklı” adlı köşesinde yazılar yazmıştır.

PINAR CÖMERTLER

PSİKOLOJİK DANIŞMAN/SİNİRBİLİM UZMANI

PINAR CÖMERTLER

PSİKOLOJİK DANIŞMAN/SINIR BİLİM UZMANI

2005 yılında Çukurova üniversitesi Psikolojik Danışmanlık lisans eğitimini tamamlamıştır. Ankara ve İstanbul’da farklı özel okulların rehberlik biriminde uzun süre çocuklar ve ailelere yönelik çalışmalar yapmıştır. Bu süre zarfı içinde terapistlik eğitimlerine ağırlık vererek farklı danışmalık merkezlerinde çocuk, ergen ve yetişkinle ile bireysel psikoterapi seansları ve yaşantı grup seansları yapmaya devam etmiştir. 2021’de Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nörobilim Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Çocuklarda oyun terapisi ve ebeveyn danışmanlığı, ergen ve yetişkinlerle ağırlıklı olarak EMDR ve Somatik Deneyimleme uygulamalarını kullanarak psikoterapi seansları yapmaktadır. Travma, travmanın bedende tutulması ve travma çözümlenmesi üzerine nörobilim temelli araştırmalara ilgi duymakta. Litaratürde “polivagal teori perspektifinden travmanın nörobiyolojisi ve klinikteki görünümü olarak somatik deneyimleme yaklaşımı” başlıklı bir derleme yazısı bulunmaktadır. Aynı zamanda beden ağırlıklı terapilere ek olarak Mindfulness, Nefes Terapisi ve Yoga ile ilgilenmektedir.

Terapistlik Eğitimleri:

İstanbul Psikodrama Enstitüsünde Psikodrama Eğitimini tamamlayarak “Psikodramatist” olmuştur.

Somatic Experiencing Trauma Institute ‘de Somatik Deneyimleme Uygulayıcı Programını tamamlayarak “Somatik Deneyimleme Uygulayıcısı” olmuştur.

EMDR Avrupa Akredite 1. Düzey eğitimini tamamlamıştır.

Prof. Dr. Byron E. Norton ve Dr. Carol Norton tarafından verilen “Deneyimsel Oyun Terapisi Temel Eğitimini” tamamlayarak “Experiential Play Therapy Completion Certificate” sertifikası almıştır.

Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünde “Aile Danışmanlığı” eğitim programını tamamlamıştır.

Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar ile “Geştalt Terapisi” eğitimini tamamlamıştır.

Uyguladığı Testler:

Rorschach ve Projektif Testler Derneğin’den “Çocuk Rorschach ve CAT Testi”

Rorschach ve Projektif Testler Derneğin’den “Ergen ve Yetişkin Rorschach ve TAT Testi”

Rorschach ve Projektif Testler Derneğinden “Psikoanalitik Çizim Testleri”

CAS (Cognitive Assessment System) Testi

EVRİM TÜRKMEN

KLİNİK PSİKOLOG

EVRİM TÜRKMEN

KLİNİK PSİKOLOG

2016 yılında burslu olarak öğrenim gördüğü Işık Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur.

Lisansı boyunca çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubunda (TPÖÇG) aktif olarak görevler almış üniversite bünyesinde verilen Psikodrama eğitimini 2014 yılında tamamlamıştır. Işık Üniversitesi Psikoloji Kulübü e-bülteni olan Psikomedya’da 2015-2016 yılları arası yazarlık yapmıştır. BePositive Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Özel Maltepe Bölge Hastanesi ve Fransız Lape Hastanesinde stajlarını başarıyla tamamlamış yine lisans eğitimi boyunca psikofarmakoloji, yetişkin/aile/çocuk psikoterapisi ile ilgili çeşitli kurslara katılmıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans programına başlayıp Adli Psikoloji alanında dersler almıştır. Aynı yıl Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programına kabul edilmiş olup 2019 yılında eğitimini başarıyla tamamlamıştır. 2018 yılında Özel Kartal Avicenna Umut Hastanesinde Psikolog olarak görev yapmaya başlamış çeşitli yaş gruplarında psikoterapi uygulamaları ve yeme bozukluğu üzerinde çalışmalar yapmıştır. Bilişsel Davranışçı Terapi ile EMDR terapisi uygulayarak çalışmalarına devam etmektedir.

Bilişsel Davranışçı Terapi

EMDR Terapisi

Psikodrama

Ölüm ve Yas Terapisi

Ertelemeciliğe Bilişsel Davranışçı Yaklaşım

Nöropsikolojik Testler

Cattel 2A Zekâ Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Denver Gelişim Testi

Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

Burdon Dikkat Testi

D2 Dikkat Testi

Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi

WISC-R

MMPI

Loissa Duss Psikanaliz Hikâyeleri Testi

Peabody Resim Kelime Testi

Gessel Gelişim Figürleri

Araştırmalar:

An investigation of attachment styles of close relationship and social background differences with respect to their communication skills in a sample of Turkish university students (2016)

Üniversite Öğrencilerinde Kişilik Özellikleri, Depresif Belirtiler ve Öfke İfade Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (2019)

BİRCAN TAVAS

ÖZEL EGİTİM ÖĞRETMENİ/ÇOCUK GELİŞİM UZMANI

BİRCAN TAVAS

ÖZEL EGİTİM UZMANI

Uluslararası çalışan Montessori ve Highscope eğitim yaklaşımlarını kullanan okulöncesi eğitim merkezlerinde sınıf öğretmenliği ve yöneticilik yaptı. 2-6 yaş otizm ve yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocukların kaynaştırma eğitimlerini yürüttü. Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı’nda bireysel özel eğitim uzmanı ve yöneticilik görevlerini sürdürdü. SHÇEK işbirliği ile yapılan Erken Çocukluk Gelişimini Destekleme Projesi gibi farklı projelerde yer aldı. Bilişsel müdahale programı, davranış sorunlarıyla baş etme yolları, özel gereksinimli çocuklara oyun temelli öğretim, otizmli çocuklar için erken eğitim programı geliştirme ve planlama, otizm ve DEHB gibi konularda workshop ve seminerlere katılmıştır. Halen otizm, yaygın gelişimsel bozukluk, reaktif bağlanma bozukluğu, gelişim geriliği, öğrenme güçlüğü ve dikkat dağınıklığı olan çocukların eğitimlerini planlama, geliştirme, okula hazırlık ve adaptasyon sürecini planlama, problem davranışı değiştirme, ev eğitimine destek olma gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir.

İLKER İŞCAN

KLİNİK PSİKOLOG

İLKER İŞCAN

KLİNİK PSİKOLOG

İlker İŞCAN Nişantaşı Üniversitesi Psikoloji bölümünü burslu okumaya hak kazanmış ve onur öğrencisi olarak bitirmiştir.
Nişantaşı Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında 1.5 sene boyunca Yatay Geçiş Departmanında Asistan Öğrenci olarak çalışmıştır.
Lisans öğrenimi sırasında, 4 aylık zorunlu stajını Q Psikoloji Eğitim ve Danışmalık merkezinde yapmış ve burada aktif faaliyetleri sonucunda mezuniyet sonrasında Q Psikoloji bünyesinde psikolog olarak çalışmaya başlamıştır.
İstanbul Kent Üniversite’si Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını tamamlamıştır.
Üniversite öğrenimi sırasında çeşitli projelerde ve çalışmalarda yer almıştır.
Çocuk ve Ergenlerle çalışmalarını yürütmektedir.
Uyguladığı Teknikler:
Bilişsel Davranışçı Terapi
Şema Terapi

Uyguladığı Programlar
Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum
Bilişsel Destekleme Programı
Uyguladığı Testler:
CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi)
Moxo d-CPT Dikkat Testi (Çocuk ve Yetişkin)
Çocuk Gelişim Testleri

LAL MATRAŞ

PSİKOLOG

LAL MATRAŞ

PSİKOLOG

2021 yılında burslu olarak öğrenim gördüğü Özyeğin Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur.

Lisans hayatı boyunca birçok kulüp ve etkinliklerde görev almıştır. 2021 Ekim ayında Q Psikoloji Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde stajyer psikolog olarak başladığı kariyerine, 5 ay sonunda kadrolu psikolog olarak devam etmektedir. Bu süre zarfında Q Psikoloji Akademik Danışmanı olan Marmara Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Oktay Aydın ile geliştirmiş oldukları Q-SUP (Sosyal Uyum Programı) uygulayıcısı olmuştur. Bunun yanı sıra Oyun Terapisi, Attentioner, MOXO ve Denver uygulamalarını gerçekleştirmektedir.

Oyun Terapisi

Attentioner

MOXO

DENVER

Masal Terapisi

Kaygı Yönetimi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Peabody testi

Cattel 2A testi

Kent EGY

Porteus Labirentleri Testi

Beier Cümle Tamamlama Testi

Goodenough (Bir insan çiz) testi

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

Benton Görsel Bellek Testi

Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

Frostig Görsel Algı Testi

Gessel Gelişim Figürleri

IŞIL AKÇAY AKSOY

KLİNİK PSİKOLOG

IŞIL AKÇAY AKSOY

KLİNİK PSİKOLOG

Yeditepe üniversitesi Psikoloji bölümü ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü eş zamanlı olarak yüksek onur derecesiyle 2015 yılında tamamlamıştır. Uygulamaların yanı sıra akademik çalışmalarında önemli olduğuna olan inancı akademik yolculuğuna başlamasına neden olmuştur. Üniversite döneminde X.Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğrenci Kongresinde kazanmış olduğu “Araştırmacı Ödülü” ise bu yolculukta motive eden en güçlü kaynaklardan birini oluşturmuştur. Lisans yıllarında psikolojinin pek çok çalışma alanında gönüllü çalışmalara katılmış olup, klinik çalışmaları bire bir gözlemleme ve deneyimleme fırsatı elde etmiştir.

Yeditepe Üniversitenin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü yüksek lisans programını “Analyzing the effects of group psychological counseling program according to results of projective assessment tests applied to 8-10 years old children” konulu tez çalışmasıyla 2018 yılında tamamlamıştır. 2022 yılında ise Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans bölümünü “Erken çocukluk döneminde Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ve Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi yaklaşımlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi” proje çalışması ile bitirmiştir.

Aldığı eğitimlerden bazıları şunlardır: Byron Norton tarafından verilen Deneyimsel Oyun Terapisi I. Ve II. düzey eğitimlerini tamamlamıştır. Rorschach ve Projektif Testler Derneğinden, Çocuk Çizimlerin Projektif Değerlendirilmesi eğitimini ve yine aynı dernekte 2018-2020 yılları aralığında Rorschach/ CAT ve TAT Testleriyle Ruhsallığı Değerlendirilmesi eğitimini tamamlamıştır. BDT Derneğinden Bilişsel Davranışçı Terapiler Eğitimi almıştır. 2017 yılında başlamış olduğu Avrupa Aile Terapisi Derneği Eğitim Birimi tarafından onaylı Aile ve Çift Terapisi Eğitimi- Murat Dokur (500 saatlik program) süpervizyon sürecindedir. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Eğitimi almıştır. Cinsel Sağlık Entitüsü Derneğinden (CİSED) ise Cinsel Terapi Eğitimi almaktadır. Danışan takiplerinde gerekli gördükçe çeşitli gelişimsel ve bilişsel değerlendirme testleri (CAS, WISC-IV) uygulamaktadır.

Lisans eğitimi sonrasında çeşitli özel okullarda psikolojik danışman ve psikolog olarak görev yapmış olup psikolojik danışma ve rehberlik koordinatörlüğü görevlerini sürdürmüştür. Bununla birlikte bireysel, çift ve aile terapilerini devam ettirmektedir.

Süreçler

Çocuğunuz için Q Psikoloji’yle temas kurduğunuzda hangi süreçler sizi bekliyor?
Okulunuzda ‘Yetenek Haritası Projesi’ uygulamasında nasıl bir süreç takip edilecek?
Bir çocuğun ‘Yetenek Haritası’nın çıkarılması için nasıl bir süreç izlenmeli?
Çocuk Tanıma Programı “Çocuğu tanımakla başlar her şey”
.
İLETİŞİM BİLGİLERMİZ
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
qp-telll

Telefon

+90216 388 2032

+90 551 388 2032

qp-mapss

Adres

Altıntepe Mah. Sırmakeş Sok. No: 19

34840 Maltepe/İstanbul

qp-emailll

E-Posta

info@qpsikoloji.com