Ergenlikte Terapiye
İhtiyaç Var mı?

Yeni yaşam deneyimleri, biyolojik değişiklikler ve sosyal baskı bir araya geldiğinde güçlü bir kombinasyon yaratır, bu da mükemmel bir fırtınanın habercisi olur. Pek çok ergen daha önce karşılaşmadıkları stres kaynaklarıyla yüz yüze gelir ve bu süreçte başarılı olabilmek için desteğe ihtiyaç duyar. Çocuğunuza ilkokuldan başlayıp ortaokul ve lise döneminde de devam edecek şekilde akademik, sosyal ve duygusal durumuyla ilgili özel dikkat göstermeniz gerekir. 

Çocuğumun ergenlikte terapiye ihtiyacı var mı sorusuna cevap verebilmek için öncelikle belirli bir alandaki işlev kaybını tanımlayarak başlamamız gerekir. Başka bir deyişle, okul ve evde görevlerini yerine getirmekte güçlük çekiyor mu? Ders çalışmak, otorite figürlerine saygı beslemek veya yeni arkadaşlar edinmek onun için zor mu?

Eğer cevabınız evet oluyorsa…

İşte size ergen çocuğunuzun terapiye ihtiyacı olup olmadığını anlamanızı sağlayacak başka birkaç örnek. Eğer cevabınız evet oluyorsa biz çocuğunuzun içinde bulunduğu bu süreçte bir psikoterapistten destek alması gerektiğini düşünüyoruz:

 • Düşük akademik başarı
 • Arkadaşlarının olmaması veya sosyal izolasyon
 • İntihar etme düşünceleri
 • Aile üyeleriyle sık sık çatışma yaşama
 • Okula gitmek istememe ve dersleri ekme
 • Suç içeren aktivitelerle ilgilenme
 • Ders çalışmada veya odaklanmada güçlük
 • Zayıf organizasyon becerileri

Ergen çocuğunuz sosyal, akademik veya duygusal olarak güçlük çekiyorsa biz size yardımcı olabiliriz!

Bu gibi sorunların olduğu haliyle bırakılması ve tedavi edilmemesi ciddi kronik problemlerin gelişmesine ve bu sorunların yetişkinlik dönemine taşınmasına neden olabilmektedir.

Q Psikoloji ile iletişim kurarak ilk randevunuzu oluşturabilir ve bu konuyla ilgili her zaman destek alabilirsiniz! Bizim misyonumuz, ergenlere ve ailelerine yardımcı olarak aradıkları yanıtları bulmaları ve sorunların üstesinden gelerek daha parlak bir geleceğe adım atmalarını sağlamaktır. Misyonumuzu değerlendirme testlerimiz ve psikoterapi hizmeti sunarak gerçekleştiriyoruz. Psikoterapi ile ilgili daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Ergenlikte Psikoterapi
Nasıl Olur?

Psikoterapinin ergenlik süresince duygusal, sosyal ve akademik zorluklarla mücadelede en etkin tedavi yöntemi olduğu çeşitli araştırmalarla kanıtlanmıştır. Psikoterapi ergenlere onları yargılamayan, güvenilir, rahatlıkla yaşadıkları şeyleri paylaşabilecekleri bir ortam sunar, sorunları dinlenir, anlaşıldıklarını hissederler ve böylece sorunlarına çözümler bulunur. Pek çok ebeveyn bunu çocuklarına kendileri sağlamayı deneseler de ebeveyn-çocuk ilişkisinin getirmiş olduğu birtakım limitlerden ötürü sık sık çözümsüz kalabilirler. Bu konu ile ilgili lisanslı eğitim almış profesyoneller, kullanacakları kanıtlanmış tedavi yöntemleri ile ergen çocuğunuzun tam olarak kendi sorununa göre ihtiyaç duymakta olduğu özgün çözümü üretir.

Seanslar genellikle terapist ve ergenin birebir katılımı ile gerçekleşmekle beraber, çocuğunuzun izni ile birlikte kimi zaman ebeveyn, ergen ve terapist bir arada olacak şeklinde de çalışılabilir. Bu durum ergen çocuğunuzun kendini terapinin bir parçası olarak görmesine, kendini sorununu çözmeye odaklamasına ve sorununda sorumluluk almasına yarar sağlar.

Psikoterapi hizmeti ile birlikte ergen çocuğunuzun aşağıdaki becerilerini geliştiriyor olması beklenir:

 • Duygularını düzenleyebilme
 • Ebeveynleri ile iletişim kurma
 • Daha iyi kararlar verme
 • Görevlerini organize edebilme
 • Öğretmenleri ile iletişim kurabilme
 • Sağlıklı yaşam alışkanlarını alışkanlık edinme
 • Sorun yaratan düşünme tarzını tanımlama
 • Ders çalışma motivasyonunda artış

Ergen Seans Kuralları

Çocuk ve ergenlerde bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti, danışan ve uzman arasında gelişen bir iletişim, paylaşım ve gelişim sürecidir.

Seanslarla ilgili danışan yakını, telefon, internet ya da yüz yüze bilgi almak istediğinde hangi uzmanımıza yönlendireceğimizin tespiti açısından önce asistan psikoloğumuz tarafından yardım alınmak istenen konu ile ilgili genel bilgi alınır. Daha sonra yönlendireceğimiz uzmanımızla, seanslarla ve seans ücretleri ile ilgili bilgi verilir. Danışan yakını, uzmanımızı doğrudan kendisi seçerek de tercihte bulunabilir. (Ayrıntılı bilgiyi web sitemizin süreçler bölümünde bulabilirsiniz)

Seans ücretleri seans sürelerine ve danışmanın uzmanlık alanlarına göre belirlenir. 

İlk seansta; danışman, danışanın problemini anlamak ve netleştirmek için anne-baba ve çocukla görüşerek danışanı tanıma yolunda ilk adım atar. Seansın sonunda, seansın şekli ve içeriği hakkında bilgi verir. (Seans sıklığı, seansın işleyişi, seansın kuraları gibi) İlk seanslarda bazı testler danışman tarafından istenebilir. Testler süreci hızlandırarak danışanı daha kapsamlı tanımayı sağlayacaktır. Ancak seansın ilerleyen zamanlarında da gelişimi görmek açısından aynı ya da farklı testler de istenebilir.

Seans alacak danışanın seansa istekli gelmesi önemlidir. (Web sitemizde çocuğunuza nasıl bir açıklama yapabileceğinizle ilgili örnek bir açıklama metni bulacaksınız.) Kendi isteği dışında gelen danışana o günkü seansa devam edip etmek istemediği sorulur ve istememesi halinde o seansın ücreti alınarak seans sonlandırılır.

Seanslar süreleri ortalama olarak bireysel seanslarda 45-50 dakika, aile görüşmeleri ise 90 dakika süreli devam eder.

Planlanan seanslara danışanın zamanından 15 dakika önce gelmesi önemlidir. Gecikme durumunda gecikme süresine göre seansa başlanabilir ya da hiç başlamadan başka bir güne randevu verilebilir. Her iki durumda da tam seans ücreti alınır.

Seans sonrası randevu günü ve saati seanstan hemen sonra belirlenir. İstendiği takdirde ve danışan ve danışmana uygun olması halinde haftanın belirli bir gün ve saati de sabitlenebilir. Ayrıca randevudan bir gün önce Q Psikoloji tarafından danışana mesaj yolu ile hatırlatma bildirimi yapılır.

Bir gün öncesinde en geç saat 17.00’ ye kadar seansın iptali yapılabilir. İptali yapılmayan ve gelinmeyen gecikmelere bağlı olarak eksik sürede yapılan seansların ücreti ‘’psikoterapinin genel ilkesi’’ gereği danışandan, o seans içinde ya da bir sonraki seansta talep edilir. İlk randevu alındıktan sonra randevusuna gelemeyen ya da bir gün önce saat 17.00’den sonra randevusunu iptal ettiren danışanlardan ‘’psikoterapinin genel ilkesi’’ gereği seans ücretinin tamamını isteme hakkına sahiptir.

Psikolojik danışmanlıkta gizlilik ilkesi önemlidir. Danışanın hiçbir bilgisi bir üçüncü şahısla danışan ailesinin onayı alınmadan paylaşılmaz. Yapılan seanslarda danışan uzman güven ilişkisinin bozulmaması için seans bitimlerinde ayrıntılı bilgi verilmez. Aile süreç ile ilgili mail ortamında düzenli bilgilendirilecektir. Zaman zaman da sadece anne-baba ile ayrıntılı ve yüz yüze değerlendirme yapmak için seanslar oluşturulabilir.

Okula devam eden çocuk ve ergenlerde danışanın yaşadığı sorunun okul ile de bağlantılı olması halinde danışanın ailesinin izni koşulu ile öğretmenlerinden bilgi alınabilir.

Danışman tarafından danışanın psikiyatri uzmanı ya da başka bir uzman ile görüşülmesinin gerekli olduğu düşünüldüğü durumlarda, durum danışanın ailesi ile paylaşılır. Kendisinin ya da danışmanın yönlendireceği bir psikiyatri ya da farklı bir uzmanının danışanı görmesi sağlanır. Gerekli olduğu halde, psikiyatri ya da farklı bir uzman ile görüşmeyi kabul etmeyen danışanla seansların danışman tarafından uzman görünceye kadar erteleme ya da sonlandırma hakkı vardır. Psikiyatri ya da farklı bir uzmana yönlendirilmesi halinde, uzmanı ile Q psikoloji danışmanı mail ya da telefon yolu ile iş birliği sağlayacaktır.

Seanslar danışanın yaşamış olduğu sorun çözüldüğünde seans karşılıklı konuşulup değerlendirildikten sonra sonlandırılır. Danışan ailesi seans sürecini kendi isteği ile istediği zaman diliminde de sonlandırabilir. Ancak sonlandırmadan önce seansta bu isteğini dile getirmesi, o anda yaşadıklarına bakılması kişinin aldığı kararın sağlıklı olup olmadığının değerlendirilmesi açısından önemlidir.

FOTO GALERİ

ABONELİK