HİZMETLERİMİZ

Kaygı Bozuklukları

İnsan doğası gereği, kimi zaman kaygılı, tedirgin, gergin, korkmuş, endişeli veya paniklemiş hissedebilir. Bu duyguları belli ölçülerde hepimiz günlük yaşamda hissedebilmekteyiz ancak bu duygular sizi bir nevi felce uğratıyor, kişiler arası ilişkilerinizi etkiliyorsa hayatınız kısıtlanmaya başlamış demektir. Kaygı pek çok şekilde karşımıza çıkabilir; eğer performansınızı, maddi konuları, topluluk önünde konuşmayı, gelecek, sağlığınızı, reddedilme hakkında korkuları kronik olarak deneyimliyorsanız, kaygı bozukluğunuz olabilir ve bu durumda bir klinisyene başvurmanız önerilir.

Travma

Birinci veya ikinci dereceden ölüm, ciddi yaralanma, fiziksel şiddet, cinsel şiddet, yaşamı tehdit etmese bile fiziksel veya ruhsal bütünlüğü tehdit eden çok sarsıcı olan bir olay (örneğin aşırı duygusal istismar, aşağılamalar, önemli kayıplar ve ayrılıklar) travmatik bir deneyim yani travma olarak değerlendirilir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

Gelişimsel düzeye uygun olmayan sosyal ve kişisel etkinlikleri doğrudan etkileyecek kadar özen göstermeme, dikkatsizlik, odaklanma kaynaklı yanlışlar yapma, ayrıntıları gözden kaçırma, dikkati sürdürememe, yönergeleri takip edememe halidir. DEHB’ si olan bireylerde eşyalarını sık sık kaybetme ve düzenli tutamama, zihinsel çaba gerektiren işlerden kaçınma, dikkatin kolay dağılması ve unutkanlık gibi davranışlar sıklıkla görülür.

Özel Öğrenme Güçlüğü

Normal ya da üstün zekâ düzeyindeki çocukların konuşma, yazma, dinleyebilme gibi konularda yaşıtlarına kıyasla yetersiz kalması ve bu durumun kişinin eğitim- sosyal hayatını etkiliyor olması durumudur. Nörolojik kaynaklı olan bu soruna sahip bireylerde yazı yazarken-okurken güçlük çekme, verilen komutu algılamada zayıflık, unutkanlık, mantık yürütmede zorluk sıklıkla karşılaşılan belirtiler arasındadır.

Kronik Hastalıklar

Hastalığın seyrinin çok uzun zaman dilimlerine yayıldığı, genellikle etiyolojisi bilinmeyen hastalıklardır. Bu tip uzun süreli hastalıklarda zaman zaman iyileşme görülse de tedavi yöntemlerinden ya da hastalığın kendisinden ötürü tekrar ettiği görülebilmektedir. Kronik rahatsızlıklarla ilaç tedavisinin yanı sıra psikolojik destek alınması, kişinin deneyimlediği sürecin zorluğu düşünüldüğünde önerilmektedir.

Çift ve ilişki Sorunları

Çiftler arasında aldatmanın, birbirine uyumlanamamanın, farklı duygusal ihtiyaçların ve beklentilerin olması çatışmayı ve ayrılmayı doğurabilmektedir. Çift terapisinde ilişkide yaşanan sorunlar, çatışmaları tetikleye nedenler ve davranış kalıpları tespit edilerek bunlar üzerine çalışılır.

Davranış Bozuklukları

Başkalarının özlük haklarına saldırma, topluma ve kendine zarar verme,  çevreye uygun uyarlanacak davranışlar sergileyememe, çoğunlukla sürekli öfkeli ve çatışmacı ruh halinde olma gibi sosyal ve bireysel olarak uyumsuz olma durumlarında davranış bozuklukları söz konusu olabilmektedir.

Ergenlik sorunları

Sıklıkla karşılaşan ergenlik sorunları arasında kötü beden algısı, yetersizlik hissi,  akne problemleri, öfke, yoğun duygusallık, reddedilmeye karşı aşırı duyarlılık, okulla/ebeveynlerle çatışma yer almaktadır.

Duygu Durum Bozukluğu

Hepimiz belli şartlar altında üzüntü, acı, keder, coşku, heyecan gibi duygular hissederiz. Bu duyguları uzunca bir süre hissetmek duygulanımı belirler. Duygulanım bozukluğu ise şartlara ve durumlara uygunsuz duyguları uygunsuz yoğunlukta deneyimliyor olmaktan gelişir.

FOTO GALERİ

ABONELİK