ÇOCUĞUNUZ İÇİN
Q PSİKOLOJİ’YLE TEMAS KURDUĞUNUZDA
HANGİ SÜREÇLER SİZİ BEKLİYOR?

1

İLK TEMAS

Telefon, yüz yüze ya da internet aracılığıyla bizimle ilk temasa geçtiğinizde çocuğun, yaşı, cinsiyeti, okul durumu ve birkaç cümle ile başvuru nedeniniz hakkında bilgi alınacaktır. Ardından randevu aşamasına geçilecektir.

2

RANDEVU

Uzmanımızın ve sizin uygun olduğunuz bir tarih ve saat randevu planlanacaktır. Hafta içi ve hafta sonları merkezimiz açıktır. Çalışma saatleri 09-00–19.00 saatleri arasındadır.

3

RANDEVU İÇİN ÇOCUĞA
NASIL BİR AÇIKLAMA YAPILMALI?

Sizlere çocuğunuza nasıl bir açıklama yapmanız gerektiği ile ilgili 2 ayrı öneri metini hazırladık.
Çocuğunuza en uygun açıklamayı bunların arasından seçebilirsiniz.

“Bugün hep birlikte seninle bir oyun merkezine gideceğiz. Orada bize yardımcı olacak, seninle oyun oynayacak abi ve ablalar var. Hani bazen bazı sorunlar yaşıyoruz ya onları çözmemiz için bize yardımcı olacaklar. Seninle bazen oyun oynayacak, bazen sohbet edecekler. Bizlere de seni daha iyi anlayabilmemiz için yardım edecekler”

“Seni daha iyi anlayabilmek, daha doğru davranmak adına destek olmaya karar verdik. Bu sürece hepimiz dahil olursak yaşadığın ve yaşadığımız sorunları daha sağlıklı çözebileceğimize inanıyoruz. Sen de kendi sorunlarını rahatça ve güvenle ifade edebileceğin bir alana sahip olursan bu rahatlamana ve sorunlarını hızla çözmene yardımcı olacak diye düşünüyoruz.”   

4

UYGULAMA

Randevuya anne ve baba ile birlikte gelinmesi önemlidir. Ancak her ikisinin aynı gün randevuya gelememesi durumlarında önceliğimiz annenin gelmesidir. Çocuğunuzun başvuru nedeni ve yaşına göre öncelikle anne-baba ile ya da çocukla görüşülür. Anne babalar uzmanlarımızla görüşme sırasında çocuğunuz stajyer psikolog ya da psikolojik danışmanlarımız oyun odasında oyun oynayarak uzmanlarımızla paylaşılmak üzere gözlemde bulunurlar. Sizinle ve çocuklarla yapılan görüşmelerden sonra sizler tekrar çağrılarak çocuğunuz için ne tür bir değerlendirme yapılacağı konusunda ayrıntılı bilgi verilir.

5

DEĞERLENDİRME

Sağlık bir bütündür ve bedensel, sosyal ve duygusal açıdan tam bir iyilik halidir. Bu ölçüte göre değerlendirme sürecinde çocuğunuzun aşağıdaki özelliklerine bakılacaktır.

Duygusal gelişim alanı

• Anksiyete (kaygı)
• Korkular
• Özgüven
• Öfke, saldırganlık
• Dürtü kontrolü
• Depresif duygu durum

Sosyal ilişki ve iletişim beceri alanı

• Yaşıtlarla ilişkisi
• Kendisinden küçük ve büyüklerle ilişkisi
• Paylaşma
• Aile içi ilişkiler (anne-baba ve kardeş bağlamında)
• Sınır ve kuralların işleyişi (okul ve ev ortamında)

Bilişsel gelişim alanı

• Dikkat
• Hafıza
• Akıl yürütme
• Soyutlama
• Problem çözme
• Planlama

Akademik gelişim alanı

• Sevdiği sevmediği dersler
• Başarılı başarısız olduğu dersler
• Yetenekli olduğu alanlar
• Kavram bilgisi
• İşlem yapma

Motor koordinasyon gelişim alanı

• Kaba motor
• İnce motor
• Duyusal gelişim
• Koordinasyon

6

GELİŞİM ALANLARI İÇİN
4 AYRI KANALDAN VERİ TOPLANACAKTIR

Sağlık bir bütündür ve bedensel, sosyal ve duygusal açıdan tam bir iyilik halidir. Bu ölçüte göre değerlendirme sürecinde çocuğunuzun aşağıdaki özelliklerine bakılacaktır.

EBEVEYN

Anne babalardan bilgi alınarak veri toplanacaktır.

ÇOCUK

Çocuğun performansına bakılarak veri toplanacaktır.

OKUL

Velinin onayı alınarak, okul sınıf öğretmeni, okul psikolojik danışmanı/psikoloğundan bilgi alınarak veri toplanacaktır.

TESTLER

Çocuğun duygusal ve bilişsel düzeyi ile ilgili veri almak için geliş nedenine göre testler uygulanacaktır.

TESTLER

Çocuğun duygusal ve bilişsel düzeyi ile ilgili veri almak için aşağıdaki testlerin bazıları uygulanacaktır. Değerlendirme sürecinden sonra sizlerle, ortaya çıkan verilerin tamamını paylaşacağımız ücretsiz bir geribildirim seansı düzenlenerek bazı sonuçlar yazılı, bazı sonuçlar sözlü olarak paylaşılacaktır.

WISC-4

Zihinsel düzeyi ölçen bir testtir. 6-16 yaş arası çocuklarda zekâ bölümü puanını ölçmek için geliştirilmiştir. 5 sözel 5 performans olmak üzere 10 alt testten oluşur. Bunlara ek olarak bir sözel bir performans 2 yedek alt test bulunmaktadır hepsinin tek oturumda uygulanması gerekmekte test toplamda 1.5 saat sürmektedir. Bireysel bir testtir. Her alt testin soruları yönergelere sadık kalarak çocuğa yöneltilir ve cevaplandırması istenir.

CAS

Bilişsel düzeyi ölçen bir testtir. CAS Bilişsel Değerlendirme Sistemi, 5-17 yaşları arasındaki bireylerin Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel işlemlerini değerlendirmek için geliştirilmiştir. CAS’in temelini PASS Teorisi oluşturur. PASS Teorisi, zekayı bilişsel işlemler olarak yeniden kavramsallaştıran bir görüş ortaya koymaktadır.

RORSCHACH

Duygusal süreçleri ölçen bir testtir. 10 karttan oluşur her kartta farklı mürekkep lekesi vardır. Kişinin ve kişiliğin ana dinamiklerini analiz etmek amacıyla Psikiyatristler ve terapistler tarafından kullanılan bir testtir. Terapiste oldukça zengin bir malzeme sunar ancak kişinin karakterini tam anlamıyla çözmez. Uygulayıcının psikodinamik kuramlara hâkim olması testin yorumlanmasında bilgisi, uzmanlık alanı ve tecrübesi kadar önemlidir.

DENVER II

Gelişimsel Süreçleri ölçen bir testtir: 0-6 yaş arası çocuklara uygulanan bir gelişim tarama testidir. Anneden alınan bilgiler ve çocuğa yaptırılan görevler ile çocuğun gelişiminin seyrini gösterir ve işlevlerdeki becerisini yaşıtları ile karşılaştırmasını verir. Test 4 gelişim boyutunu inceler bunlar: Kişisel – Sosyal (Kişilerle iletişim kurması, bireysel gereksinimlerini karşılayabilmesi.) İnce Motor – Uyumsal (El- göz koordinasyonu, cisimleri kullanabilme, sorun çözme.) Dil (İşitme, anlama, dili kullanma.) Kaba Motor (Koşma, zıplama, oturma, genel olarak hareket.)

MOXO

Bir dikkat testidir. Bilgisayar üzerinden online olarak 6-12 yaş arası çocuklar ve 13-60 yaş arası yetişkinlere uygulanır. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun semptomlarından olan dikkat eksikliği, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesini sağlar. Görsel, işitsel ve kombine çeldiricilerin etkisi ile değişen performansları ayrıntılı değerlendirme olanağı sağlar. Test çocuklarda 15 dakika, yetişkinlerde ise 18 dakika kadar sürmektedir.

DİĞER TESTLER

Çocuğun ihtiyacı doğrultusunda zihinsel, duygusal, bilişsel ya da gelişimsel özelliklerini değerlendirmeye yönelik başka testler de uygulanacaktır.

7

SÜREÇLER

Değerlendirme sürecinden sonra sizlerle ortaya çıkan verilerin tamamını paylaşacağımız ücretsiz geribildirim seansı düzenlenerek yazılı ve sözlü olarak sonuçlar paylaşılacaktır. Bu paylaşımlar sonucunda olası 3 tür durumla karşılaşılması muhtemeldir.

DURUM 1

Yapılan değerlendirme sürecinden sonra çocuğunuzda klinik anlamda takip edilmesi gereken bir durum saptanmamış olabilir. Bu durumda veri sonuçları paylaşılır, bazı önerilerde bulunularak sadece değerlendirme süreçli kısa bir yolculukla sonlandırılabilir.

DURUM 2

Yapılan değerlendirme sürecinden sonra çocuğunuzda klinik anlamda takip edilmesi gereken bir durum olduğu anlaşılır ve klinik psikoloğumuz tarafından yürütülmesi gereken bir sürece girilebilir. Bu süreçte seans aralıkları klinisyen tarafından çocuğun sorunlarına ve ihtiyacına göre belirlenir. Bu yolculuk sadece çocukla değil aile ile ve çocuk odaklı çalışmalar şeklinde olacaktır.

DURUM 3

Yapılan değerlendirme sürecinden sonra çocuğunuzda klinik anlamda takip edilmesi gereken bir durum olduğu anlaşılır ancak giderilmesi için farklı bir uzmana örneğin medikal destek gerektirdiği için çocuk ve ergen psikiyatristine yönlendirilmesi gerekebilir. Bu durumda çocukla ilgili klinik veriler anne babanın onayı alınarak takibi yapacak uzmanla paylaşılır. Böylece psikiyatrist ve klinik psikolog iş birliği ile hep birlikte bir yolculuğa çıkabiliriz.

FOTO GALERİ

ABONELİK