EKİBİMİZ

REFİKA YAZGAÇ

Uzman Psikoterapist
Öğretim Görevlisi
Psikonoroimmünoloji Uzmanı
İlişki ve Aile terapisti
EMDR terapisi
Online terapi

Refika Yazgaç, hemşirelik eğitiminden sonra, Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümünde Lisansını, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Davranış Bilimlerinde Yüksek Lisansını tamamladı. Maltepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Doktora programına devam etti.

Çalışma hayatına Surp Pirgiç Ermeni hastanesi ve Marmara Üniversitesi hastanesinde görev yaparak başladı.  İstanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakfı’nda yöneticilik ve danışmanlık,  Birleşmiş Milletler SOMARC Kadın Sağlığı Projesinde Saha koordinatörlüğü, Aile Mahkemelerinde bilirkişilik, çeşitli psikolojik danışma merkezleri, huzurevleri ve okullarda danışmanlık yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı‘nda Travma, Kriz yönetimi ve madde bağımlılığı konularındaki projelerde görev aldı.

Bilişsel Davranışçı Terapi,  Evlilik ve Aile terapisi,  EMDR Travma terapisi, Hipnoterapi ve Mediasyon/Arabuluculuk (ABD’de Ohio Eyaleti Cleveland Mediasyon Merkezinde)  eğitimlerini aldı. IPI Zerka Moreno Psikodrama Enstitüsünden eğitimlerini tamamlayarak psikodramatist oldu.

Tamamlayıcı Alternetif Tıp (TAT) ve Kendi kendine iyileşme yöntemleri;  Qigong (Çin Tıbbı yöntemi),  EFT (Duygusal Özgürleşme Tekniği), Evrensel enerji, Mandala, Kahkaha terapisi vb. ilgi alanları arasındadır.

Psikolojik Danışmanlık çalışmalarında; Bilişsel Davranışçı ve Psikodramatik temelli yaklaşımla,  Sistemik Aile Terapisi Model’ini kullanmaktadır. EMDR, EFT,  Kendi kendine iyileşme teknikleri ve Hipnoterapi terapide kullandığı diğer yaklaşımlardır.

NoroPsikoİmmünoloji (PNI) uzmanlığı ile bütüncül yaklaşımla klinik uygulamalarına online olarak da devam etmektedir.

Maltepe, Yeditepe, Acıbadem, Medipol ve Bahçeşehir üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde Psikoloji, Davranış Bilimleri, İletişim, Psikodrama ve Yas Danışmanlığı derslerini uzun yıllar verdi. Halen Medipol Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim elemanı olarak görev yapmakta olan Yazgaç, YÖRET Vakfında gönüllü projeler yürütmektedir.

Kurumlarda çalışan ve yöneticilere yönelik eğitim ihtiyaçları belirleyerek eğitim ve danışmanlık yürütmektedir. (Bireysel farkındalık, motivasyon, stres yönetimi, zamanı yapılandırma, psikolojik dayanıklılık, etkili iletişim, arabuluculuk vb.)

TRT televizyonunda program danışmanlığı da yapan Yazgaç’ın yerli ve yabancı dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. İyileşme ve İyileşmede Gülümsemenin Gücü adlı kitabın yazarlarındandır.

FOTO GALERİ

ABONELİK