Yetişkin çift ve aile terapisi nedir?

Bazen yardım istemenin ne kadar zor olabileceğini biliyoruz ama biz sizin için buradayız.

Terapi hizmetimiz tamamen kişinin biricik olan problemlerine özgün olarak, sizin spesifik ihtiyaçlarınıza göre belirlenir. Q Psikoloji, psikoloji/psikoterapi literatürünü güncel olarak takip ederek geçerliliği ve etkinliği kanıtlanmış terapi tekniklerinden yararlanır. Her bireyin kendine özgün bir örgütlenmesi ve problemi olduğundan Bilişsel Davranışçı, Psikodinamik, Çift ve Aile, Cinsel ve Şema Terapi psikoterapi ekolleri kişinin durumuna göre kullanılır.

Herkes terapiden yarar sağlayabilir, ancak çoğunlukla pek çok yetişkin terapiye başlama konusunda tereddütlü hisseder. Q Psikoloji olarak bizim amacımız yardım alabilmeniz için sizi, bir sonraki aşamaya, deneyimleyeceğiniz süreci netleştirerek hazırlamak. Psikoterapi yetişkinlere yardım edebilmek ve sizlerin en yaşam standardınıza ulaşmanız için tasarlanmış olan bir ruh sağlığı hizmetidir. Kimi zaman stres ve sorumluluklar yetişkinlerin kendilerini kısır bir döngünün içinde bulmasıyla sonuçlanır. Terapinin amacı bu döngüleri fark etmek ve müdahale etmenizi sağlamaktır. Kurumumuzdaki ruh sağlığı alanındaki lisanslı uzmanlarımızla randevu oluşturarak psikoterapi hizmetinden fayda sağlayabilirsiniz.

Psikoterapi ile birlikte

*Baş etmesi güç duyguları yönetmeyi
*İrrasyonel düşüncelerinizi tanımlamayı
*Üzüntü veya kaygıyı yatıştırmayı
*Okulda veya işte daha iyi performans göstermeyi
*Yeni insanlarla ilişki kurmayı
*Yaşamınızdaki öncelikleri belirlemeyi ve organize olmayı
*Stresle sağlıklı başa çıkmayı
*Hayatınızdaki değerleri tanımayı ve gelecek hedeflerinizi belirlemeyi öğrenirsiniz.

Terapiye İhtiyacım var mı?

Pek çok insan kimi zaman kapana sıkışmış, yalnız, bunalmış, korkmuş veya kaybolmuş hissetmektedir. Bu sorunlar yetişkinler için tahmin edilenden daha yaygın görünmektedir. Bu duyguları deneyimliyor veya deneyimlediyseniz, bilin ki yalnız değilsiniz. Yapılan araştırmalara göre Amerika’da her on yetişkinden biri çeşitli ruh sağlığı problemleri ile mücadele etmektedir.

Sık Karşılaşılan
Ruhsal Sorunlar Aşağıdadır

İlgi, İstek ve Motivasyon Kaybı

Sosyal İzolasyon

İlişkisel Sorunlar

İntihar düşünceleri

Sürekli Kaygı

Uyku Sorunları

Kayıp veya Travma

Cinsel Yaşamda Değişim

Önemli Değişiklikler

İşteki Performansı Sürdürmede Güçlük

Alkol Veya Diğer Maddelere Bağımlılık

Öncelikle bir kimsenin terapiden fayda saplayıp sağlayamayacağını anlamanın en iyi yolu, kişinin problemini spesifik olarak belirlemektir.

Örneğin: motivasyonunuzun düşmesi ve buna bağlı doğan duygular okula veya işe gitmenizi engelleyebilir. Benzer şekilde, sağlıklı olmayan baş etme yöntemleri, mesela üzgün olduğunuzda alkol almak gibi, sevdiklerinizle veya arkadaşlarınızla birlikte zaman geçirmekten, onlarla birlikte hayatı deneyimliyor olmaktan size alıkoyabilir. Ya da, travmatik bir kazadan kurtulmuş ve tehdit altında hissetmemeye, güvenli hissetmeye ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz.

Eğer hayatınızın kontrolden çıktığını hissediyorsanız, beklemeyin. Psikoterapi size sorunlarınızın üstesinden gelmede, mutluluğa ve sağlıklı bir yaşama erişmede yardımcı olabilir.

Yetişkin, Aile ve Çift Seans Kuralları

Bireysel seans iki kişi arasında, çift seansı çiftler arasında, aile seansı ise aile bireyleri arasında gelişen bir iletişim, paylaşım, gelişim sürecidir.

Seanslarla ilgili danışan ya da danışan yakını, telefon, internet ya da yüz yüze bilgi almak istediğinde hangi uzmanımıza yönlendireceğimizin tespiti açısından önce asistan psikoloğumuz tarafından yardım alınmak istenen konu ile ilgili genel bilgi alınır. Daha sonra yönlendireceğimiz uzmanımızla, seanslarla ve seans ücretleri ile ilgili bilgi verilir. Danışman, uzmanımızı doğrudan kendisi seçerek de tercihte bulunabilir.

Seans ücretleri seans sürelerine ve danışmanın uzmanlık alanlarına göre belirlenir.

İlk seansta; danışman danışanın problemini anlamaya ve netleştirmeye çalışarak danışanı tanıma yolunda ilk adım atar. Seansın sonunda, seansın şekli ve içeriği hakkında bilgi verir. (Seans sıklığı, seansın işleyişi, seansın kuraları gibi) İlk seanslarda bazı testler danışman tarafından istenebilir. Testler süreci hızlandırarak danışanı daha kapsamlı tanımayı sağlayacaktır. Ancak seansın ilerleyen zamanlarında da gelişimi görmek açısından aynı testler istenebilir.

Seanslar devam gerektiren bir süreçtir. Problem alanına göre seans sıklığı danışman ve danışan ile birlikte belirlenir. Seansların sıklığı danışmanın önerisi ile danışanın da değerlendirmesi sonucu tekrar düzenlenebilir.

Seans alacak danışanın seansa istekli gelmesi önemlidir. Kendi isteği dışında gelen danışana o günkü seansa devam edip etmek istemediği sorulur ve istememesi halinde o seansın ücreti alınarak seans sonlandırılır.

Seanslar süreleri ortalama olarak bireysel seanslarda 45-50 dakika, çift ve aile seansları ise ilk seans 90 dakika süreli devam eder.

Planlanan seanslara danışanın zamanından 15 dakika önce gelmesi önemlidir. Gecikme durumunda gecikme süresine göre seansa başlanabilir ya da hiç başlamadan başka bir güne randevu verilebilir. Her iki durumda da tam seans ücreti alınır.

Seans sonrası randevu günü ve saati seanstan hemen sonra belirlenir. İstendiği takdirde ve danışan ve danışmana uygun olması halinde haftanın belirli bir gün ve saati de sabitlenebilir. Ayrıca randevudan bir gün önce Q Psikoloji tarafından danışana mesaj yolu ile hatırlatma bildirimi yapılır.

Bir gün öncesinde en geç saat 17.00’ ye kadar seansın iptali yapılabilir. İptali yapılmayan ve gelinmeyen gecikmelere bağlı olarak eksik sürede yapılan seansların ücreti ‘’psikoterapinin genel ilkesi’’ gereği danışandan, o seans içinde ya da bir sonraki seansta talep edilir. İlk randevu alındıktan sonra randevusuna gelemeyen ya da bir gün önce saat 17.00’den sonra randevusunu iptal ettiren danışanlardan ‘’psikoterapinin genel ilkesi’’ gereği seans ücretinin tamamını isteme hakkına sahiptir.

Seanslarda gizlilik ilkesi önemlidir. Danışanın hiçbir bilgisi bir üçüncü şahısla danışanın onayı alınmadan paylaşılmaz. Danışan yakınlarının danışmanı araması ve sorular sorması danışanın bilgilerinin korunması açısından olumlu karşılanmaz. Ancak danışan yakınlarına danışanın onayının alınması koşulu ile seansların yöntemleri ve genel çerçevesi ile ilgili bilgi verilebilir. Danışan ile yakınlarının aradığı ve sordukları sorular paylaşılır.

Danışman tarafından danışanın psikiyatri uzmanı ya da başka bir uzman ile görüşülmesinin gerekli olduğu düşünüldüğü durumlarda, durum danışan ile paylaşılır. Kendisinin ya da danışmanın yönlendireceği bir psikiyatri uzmanının kendisini görmesi sağlanır. Gerekli olduğu halde, psikiyatri uzmanı ile görüşmeyi kabul etmeyen danışanla seansların danışman tarafından uzman görünceye kadar erteleme ya da sonlandırma hakkı vardır. Psikiyatri uzmanı ile Q psikoloji danışmanı mail ya da telefon yolu ile iş birliği sağlayacaktır.

Seanslar danışanın yaşamış olduğu sorun çözüldüğünde terapi karşılıklı konuşulup değerlendirildikten sonra sonlandırılır. Danışan seans sürecini kendi isteği ile istediği zaman diliminde de sonlandırabilir. Ancak sonlandırmadan önce seansta bu isteğini dile getirmesi o anda yaşadıklarına bakılması kişinin aldığı kararın sağlıklı olup olmadığının değerlendirilmesi açısından önemlidir.

FOTO GALERİ

ABONELİK